خون آشام های شهر من!!

جایی برای گرگ ها نیست!!!

اینم چندتا عکس از بازیگران twilight:

kellan lutsدر نقش امت کالن(خون آشام)

ashley greeneدر نقش آلیس کالن(خون آشام)

peter facinelliدر نقش کاریزل کالن پدر ادوارد کالن(خون آشام)

jackson rathboneدر نقش جاسپر(خون آشام)

 

elizabeth reaserدر نقش ازمی کالن(خون آشام)

robert pattinsonدر نقش ادوارد کالن(نقش اول-خون آشام)

kristen stewartدر نقش بلا سوان(دوست ادوارد که سر انجام خون آشام میشود)